Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR»), τέθηκε σε ισχύ από τις 25ου την ημέρα του Μαΐου 2018, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ePharmaCY Ltd επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν άτομα (ο όρος «άτομα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει ένα) άτομα που ασχολούνται με ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ePharmaCY Ltd, σι) υφιστάμενοι υπάλληλοι, ντο) άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία με την ePharmaCY Ltd και ρε) προσωπικά στοιχεία των ατόμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτα μέρη) και των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από την ePharmaCY Ltd.

 1. Ποιοι είμαστε

Το ePharmaCY Ltd είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου και φυσικό κατάστημα που βρίσκεται στη Λεμεσό, Κύπρος.

Στην ePharmaCY Ltd, μεταξύ άλλων, προσπαθούμε να διατηρήσουμε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας όσον αφορά την αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να διατηρήσουμε τους υπαλλήλους μας εκπαιδευμένους και εκπαιδευμένους προς το σκοπό αυτό.

 1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε, γιατί και για πόσο καιρό

Παρακάτω είναι μια μη εξαντλητική λίστα των κατηγοριών δεδομένων που αφορούν άτομα που μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί η ePharmaCY Ltd:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (δηλ. Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις email και αριθμοί τηλεφώνου).
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τηρούνται από ένα σύστημα επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το νόμο.
 • Πληροφορίες που απαιτούνται από την ePharmaCY Ltd για την κάλυψη νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ePharmaCY Ltd υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εξέταση της πρόσληψης νέου προσωπικού και ενώ οι διοικητικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες στο πελατολόγιό της και περιορίζεται στην παροχή αυτού. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ePharmaCY Ltd λαμβάνονται κυρίως από τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρά και υπόκειται στη συγκατάθεσή τους. Τα προσωπικά δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή υπηρεσίας σε ένα άτομο και για τον απαραίτητο χρόνο μετά. Συνεπώς, τυχόν πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες καταστρέφονται.

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή παρέχονται, εάν χρειάζεται, θα κοινοποιούνται στον ακόλουθο μη εξαντλητικό κατάλογο κατηγοριών φορέων:

 • Οποιαδήποτε δημόσια ή κυβερνητική αρχή
 • Χρηματοοικονομικά ιδρύματα
 • Τρίτα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε πληροφορίες για τη λήψη των υπηρεσιών τους, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και αποθήκευσης.
 • Τρίτα μέρη που ασχολούνται καθ 'όλη την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως εκτός συμβούλων, ελεγκτές, διαμεσολαβητές, αντισυμβαλλόμενα μέρη και οι δικηγόροι τους, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, ταχυμεταφορείς και ταχυδρομικοί πάροχοι υπηρεσιών.

 

 1. Ατομικά δικαιώματα

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να λάβουν επιβεβαίωση από την ePharmaCY Ltd ως προς το εάν διατηρούνται τυχόν προσωπικές πληροφορίες για το ίδιο.

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, εάν αυτά που τηρεί η ePharmaCY Ltd είναι ανακριβή, ελλιπή ή λανθασμένα.

Εκτός αν είναι προς το κοινό ή το νόμιμο συμφέρον της ePharmaCY Ltd. να κάνει διαφορετικά, τα άτομα έχουν το δικαίωμα, «Δικαίωμα να ξεχαστούμε» να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ή / και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την ePharmaCY Ltd.

Ομοίως, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και όπου είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφέρουν τα προσωπικά σας στοιχεία, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν σε οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή ή υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τέλος, όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίσημη καταγγελία στην εποπτική αρχή. Δηλαδή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Ερωτήσεις & παράπονα

Οι ερωτήσεις για αυτήν την Ειδοποίηση απορρήτου και γενικά τυχόν ερωτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο προσωπικών δεδομένων των ατόμων θα πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της ePharmaCY Ltd. μέσω email στη διεύθυνση email@epharmacy.net ή γραπτώς στην Αγία Φυλαξή 36, 3ος Όροφος, Π.Κ. 3025, Λεμεσός, Κύπρος.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οποιοδήποτε άτομο τα προσωπικά του δεδομένα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από την ePharmaCY Ltd, θεωρεί ότι έχει ληφθεί και επεξεργαστεί κατά τρόπο ακατάλληλο με τον GDPR, μπορεί να υποβάλει επίσημη καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προσωπικών Προστασία δεδομένων, στη διεύθυνση: Iasonos 1, 1082 Nicosia, PO Κουτί 23378, 1682 Λευκωσία Τηλ: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 Email: Commissioner@dataprotection.gov.cy